Společnost LIKOMSTAV MORAVA s.r.o. působí na trhu od 14. 12. 2011. Byla založena Liborem Šimáčkem- jednatelem firmy, po dlouholeté praxi v oboru dopravní stavby.

Společnost plynule navazuje na podnikatelskou činnost v daném oboru. Nabízí širokou škálu služeb v oblasti pozemního, dopravního a inženýrského stavitelství. Zárověň společnost LIKOMSTAV MORAVA s.r.o. nabízí rychlé jednání při opravách komunikací, havárií přípojek inženýrských sítí.

V současné době společnost převážně spolupracuje s drobnými investory- obcemi.

Od 26.2.2014 nabízí společnost LIKOMSTAV MORAVA s.r.o. služby v oblasti "Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci".  Odpovědným zástupcem zajišťující poskytovaní daných služen je Ing. Martina Šimáčková, která vlastní "Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP a ochrany zdraví při práci na staveništi".